آخرین محصولات

آسانسور بیمارستانی

تصور کنید شما یک بیمارستان بزرگ با تمام امکانات طراحی کرده اید و

مدل "GLORY"

آسانسور مسافربر ITALIFT مدل گلوری ، یک وسیله حمل و نقل عمودی ایمن می

مدل "MONTE CARLO"

آسانسور مسافربر ITALIFT مدل مونت کارلو ، یک وسیله حمل و نقل عمودی

مدل "مونت کارلو"

آسانسور مسافربر ITALIFT مدل مونت کارلو ، یک وسیله حمل و نقل عمودی