مدل "business"

پله برقی hansonپله برقی مدل "business" مخصوص مجتمع های تجاری با عرض مفید 60 و 80 و 100 سانتی متر ، با زاویه 35 درجه برای پله های برقی ارتفاع زیر 6 متر و زاویه 30 درجه برای بالای ارتفاع 6 متر با ساختار مخصوص داخل ساختمان می باشد.

دیزاین بیرونی این نوع از پله های برقی HANSON تلقیقی از استیل آینه ای و شیشه می باشد 
این نوع از پله های برقی HANSON مجهز به CPU  و درایو VVVF و سنسور حرکتی می باشد

پله برقی HANSON تنها پله برقی هوشمند در ایران می باشد