آسانسور بیمارستانی

تصور کنید شما یک بیمارستان بزرگ با تمام امکانات طراحی کرده اید و به زودی باید آن را بسازید، اکنون شما برای تکامل این طرح نیاز به جانمایی وسیله نقلیه عمودی و افقی برای انتقال بیماران ، پزشکان ، پرستاران ، ملاقات کنندگان و حتی بارهایی اعم از دارو و تخت دارید

آسانسور بیمارستانی

در اینجاست که ITALIFT به کمک شما خواهد آمد چون شما می توانید در این طرح بیمارستانی خود از آسانسورهای لاکچری و ایمن برای انتقال ملاقات کنندگان و پزشکان و پرستاران به طبقات دیگر استفاده کنید

برای حمل دارو ، چرخ های دستی و بارهای متفرقه، ما برای شما آسانسورهای باربر را پیشنهاد می کنیم و در نهایت برای انتقال بیماران به بخشها و اتاق های جراحی ، آسانسورهای تخت بر و برانکاردبر که از لحاظ دیزاین داخلی برای بیماران باعث نشاط می شود را پیشنهاد می کنیم

 

قطعا شما می دانید که در بیمارستان های بزرگ ، مساحت هر طبقه بسیار پهناور است، ما برای این مساحت بزرگ نیز راحتی و آسودگی شما را با پیشنهاد پیاده روی برقی ، رمپ برقی و پله های برقی تضمین می نماییم

قطعا شما می دانید که در بیمارستان های بزرگ ، مساحت هر طبقه بسیار پهناور است، ما برای این مساحت بزرگ نیز راحتی و آسودگی شما را با پیشنهاد پیاده روی برقی ، رمپ برقی و پله های برقی تضمین می نماییم

این را بدانید سیستم های حمل و نقل بیمارستانی ITALIFT به شما امکان افزایش امنیت، ظرفیت، راحتی، سرعت، زیبایی شناسی، دسترسی و بهره وری انرژی را می دهد

پله برقی هانسون

برای انتخاب تکنولوژی آسانسورهای بیمارستانی ، انتخاب های بسیاری خواهید داشت، شما می توانید از سیستم های هیدرولیک، گیرلس، روملس و سیستم های دارای موتورگیربکس استفاده نمایید