آخرین اخبار

تفاوت موتورگیربکس آسانسورهای دو سرعته با موتورگیربکس آسانسورهای یک سرعته
آسانسورهای دو سرعته (AC2) آسانسورهایی هستند که استارت و استپ حرکتی آنها کاملا مشهود و محرز
حبس دست و پای کارگر بین کابین و دیواره چاهک آسانسور
دست و پای یک کارگر ۲۶ ساله به علت سقوط ناگهانی کابین آسانسور، بین کابین
O.B.S به کاشان رسید
از آنجائیکه صنعت ساختمان در شهر کاشان افزایش چشمگیری پیدا کرده است شرکت آسانسور و
تست خبر
تست خبر