تفاوت موتورگیربکس آسانسورهای دو سرعته با موتورگیربکس آسانسورهای یک سرعته

آسانسورهای دو سرعته (AC2) آسانسورهایی هستند که استارت و استپ حرکتی آنها کاملا مشهود و محرز

اطلاعات بیشتر
حبس دست و پای کارگر بین کابین و دیواره چاهک آسانسور

دست و پای یک کارگر ۲۶ ساله به علت سقوط ناگهانی کابین آسانسور، بین کابین

اطلاعات بیشتر
O.B.S به کاشان رسید

از آنجائیکه صنعت ساختمان در شهر کاشان افزایش چشمگیری پیدا کرده است شرکت آسانسور و

اطلاعات بیشتر
تست خبر

تست خبر

اطلاعات بیشتر